Avinash Nandakumar

Title Teaching Assistant

Classes TA'd

SectionsArrow desc Teaching Effectiveness Instructors
CS61C Fall 2021 4.6 / 5 Nicholas Weaver, John Wawrzynek
CS61C Spring 2021 4.6 / 5 Jack Kolb, Nicholas Weaver
CS61C Fall 2020 4.6 / 5 Borivoje Nikolic, Dan Garcia
CS61C Spring 2020 4.8 / 5 Nicholas Weaver
CS61C Fall 2019 4.6 / 5 Dan Garcia, Michael Lustig
Totals Teaching Effectiveness
CS61C (5) 4.6 / 5
Undergraduate Courses (5) 4.6 / 5
Graduate Courses (0)